Tag Archives: Thuê mua nhà ở

Thuê mua nhà ở là gì

Khoản 17 điều 3 của Luật Nhà Ở 2014 quy định về “Thuê mua nhà ở như sau” Thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì […]