Tag Archives: Giãn cách xã hội Nha Trang

Quyết định ảnh hưởng tới hàng triệu người thì cần phải dựa trên chứng cứ khoa học đáng tin cậy

Với những quyết định mang tầm ảnh hưởng lớn, cần phải dựa trên những lập luận tin cậy và những chứng cứ khoa học. Không thể ra quyết định cực đoan, cảm tính