Tổng hợp

Thì là cụ Quân là người Trung Quốc (Mạnh Thường Quân)

Tìm thông tin về cụ Quân, thì ra thế!Cứ nghe và nói theo thói quen mà ít để ý. Cụ Quân làm Tể tướng trong triều đình, nghĩa là một người rất “to”, chỉ đứng sau Vua chúa. Cụ Quân là người cực kỳ giàu có và nghĩa hiệp nên lấy luôn cái tên đặt …

Thì là cụ Quân là người Trung Quốc (Mạnh Thường Quân) Read More »

Scroll to Top